حيوان جماد بحرف ش

.

2023-03-31
    معنى إآل ـش ـخـر ه